Buitenschoolse opvang

  • Published in Buitenschoolse opvang

Opvang buiten schooltijd en in vakanties 

Op de verschillende locaties biedt IRIS Kindcentra buitenschoolse opvang. Daarbij gaat het om voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens vakanties en studiedagen.
 

Huiselijke sfeer 

De kinderen kunnen hun verhaal over hun schooldag kwijt en krijgen alle gelegenheid om te knutselen, koken, dansen, sporten en muziek te maken. De buitenschoolse opvang is bewust geen verlenging van de schooldag, maar biedt de kinderen een huiselijke sfeer. Hier kunnen ze ontspannen, spelen en hun eigen interessegebieden ontwikkelen. Bij ons treft u geen computerspelletjes. Het activiteitenaanbod is zo divers dat de kinderen dit niet als een gemis ervaren. 
 

Groepsgrootte 

Bij 16 aanmeldingen of meer worden de kinderen in kleinere groepen opgevangen, samengesteld op basis van leeftijd. Per 10 kinderen is er 1 leidster verantwoordelijk. Op momenten dat er weinig kinderen zijn, kan het voorkomen dat groepen worden samengevoegd. In dat geval kan de opvang op een andere locatie zijn. 
 

Bijzondere dagen 

Tijdens studiedagen van de school gaat de buitenschoolse opvang gewoon door. Dat is een cadeautje van IRIS. Voor vakantieopvang kunt u extra uren afnemen.