Locatie Morgenster (BSO)

  • Published in Locatie Morgenster (BSO)
De gang van zaken wordt op De Morgenster bepaald op basis van het BAS-project: Bouwen aan een Adaptieve School. Dat wil zeggen dat De Morgenster tegemoet komt aan de verschillen tussen kinderen, structuur hoog in het vaandel heeft, kinderen eigen verantwoordelijkheid geeft, positief met kinderen communiceert en kinderen zelfstandigheid bijbrengt. De buitenschoolse opvang sluit hier in haar organisatie en in de benadering van de kinderen op aan.
 
Tel. Morgenster BSO: 06-53582541