Locatie Rehoboth (BSO)

  • Published in Locatie Rehoboth (BSO)
De Rehobothschool werkt volgens de principes van Dalton: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Wat een kind zelf kan, hoeft een volwassene niet te doen. Eigen verantwoordelijkheid – voor gedrag, omgeving en ontwikkeling – is volgens Dalton van groot belang. Daarnaast is samenwerking – ook met kinderen met wie je geen vriendjes bent – een belangrijk aandachtspunt. De buitenschoolse opvang sluit zich hier bij aan. Zowel in de organisatie als in de benadering van de kinderen.
 
Tel. Rehoboth BSO: 06-13631589