Cultuur

  • Published in Cultuur

Normen en waarden 

De normen en waarden van IRIS Kindcentra zijn gebaseerd op de gangbare omgangsvormen van de schoolcultuur: elkaar met de naam aanspreken, op onze beurt wachten en elkaar laten uitspreken bijvoorbeeld. 
 

Afspraken en regels 

Met de kinderen worden eenduidige afspraken gemaakt over wat wel en niet mag én over de wijze waarop we elkaar aan die afspraken houden. De regels vloeien voort uit de op school geldende richtlijnen. 
 

Christelijk karakter 

Ons christelijke karakter is ook herkenbaar in de normen en waarden: respect voor elkaar en ruimte voor ieder individu. In de activiteitenplanning wordt zo mogelijk aandacht besteed aan christelijke feestdagen. De maaltijden worden gezamenlijk begonnen en afgesloten met een gebed.