Inspraak

 • Published in Inspraak

Oudercommissie 

IRIS Kindcentra vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers hun wensen en ideeën kunnen inbrengen. Daarom is er een oudercommissie met ouders/verzorgers van kind(eren) uit de kinderdagopvang (KO Stroomdal, KO Reboboth, KO Bouwman en KO Fidelio) en de buitenschoolse opvang (locatie Stroomdal, locatie Rehoboth, locatie Morgenster, locatie Bouwman, locatie Fidelio en locatie Juliana).

De oudercommissie bestaat uit negen leden en vergadert vier keer per jaar. In deze vergaderingen worden verschillende onderwerpen besproken zoals: veiligheid, pedagogisch beleidsplan, prijsbeleid, leef- en speelklimaat en nieuws uit de organisatie. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen. Gevraagd en ongevraagd geeft zij in dat kader advies aan de directie van IRIS Kindcentra.

Bij belangrijke gebeurtenissen zoals zomerfeesten of kerstvieringen zullen leden van de oudercommissie aanwezig zijn. Ouders zien dan wie de oudercommissieleden van de betreffende locatie zijn en kunnen, indien daar behoefte aan is, in gesprek met ze gaan.

Omdat de oudercommissie een zelfstandig functionerend orgaan is, hoeft er bij de vergaderingen geen afgevaardigde van IRIS Kindcentra aanwezig te zijn. Om een goede communicatie tussen de oudercommissie en de organisatie te bevorderen, is de vertegenwoordiger van IRIS Kindcentra iedere vergadering aanwezig bij een aantal specifieke agendapunten. Ook andere ouders kunnen worden uitgenodigd bij een vergadering aan te schuiven. De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Hebt u vragen of opmerkingen? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek één van de leden persoonlijk aan. Alle vragen e.d. worden vertrouwelijk behandeld. Vaak ontvangt u direct antwoord, soms wordt de vraag in de vergadering besproken.

Bent u benieuwd wie er in de oudercommissie zit van uw locatie? Op het prikbord van uw locatie hangt een brief waarin de oudercommissieleden zich voorstellen.  

Klachtenregeling 

Interne procedure

 • Wanneer u een klacht hebt over de opvang van uw kind kunt u zich allereerst wenden tot de pedagogisch medewerkster op de groep.
 • Wordt u niet naar tevredenheid te woord gestaan, dan kunt u zich wenden tot de assistent leidinggevende. Voor locatie Rehoboth is dat Renate Seles, voor locatie Morgenster is dat Jacqueline Touw, voor locatie Bouwman is dat Elleke Korteweg, voor locatie Stroomdal BSO & TSO is dat Tessa Korenberg en voor locatie Stroomdal kinderopvang is dat Mariska Koelewijn.
 • Komt u er met de assistent leidinggevende niet uit dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de manager van IRIS Kindcentra, Truus Biemond, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
  De klacht zal door de manager zo spoedig mogelijk afgehandeld worden, maar in ieder geval binnen 6 weken na het indienen ervan. De klacht wordt zorgvuldig onderzocht en u als indiener wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek.
  Uiteindelijk krijgt u een schriftelijke en met redenen omkleed oordeel op de klacht. Daarin is opgenomen het termijn waarbinnen eventuele maatregelen gerealiseerd zullen zijn.
 • Betreft het een klacht die mogelijk ook voor andere ouders relevant is, dan doet u er verstandig aan om ook de oudercommissie van de opvang schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kunnen zij naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van de organisatie.
 

Externe procedure

 • Voor zaken die u niet met het personeel van IRIS Kindcentra zelf kunt bespreken of als de gesprekken niet tot een oplossing van het probleem zijn gekomen hebben we de mogelijkheid van een vertrouwenspersoon buiten de organisatie. Hij is er voor personeel en ouders. Zijn naam is de heer H. Grit. Hij is te bereiken door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of door hem te bellen op 06-24321661
 • IRIS Kindcentra is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. De Geschillencommissie Kinderopvang behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers in de kinderopvang; over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra. Zij zijn een onafhankelijk instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden. Zij zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 0900-1877. Op deze site is het klachtenformulier te downloaden.