Medisch

  • Published in Kind centraal

Ziekte 

Ook wanneer een kind ziek is, mag het naar de opvang komen. Alleen kunnen wij meestal niet de extra tijd en aandacht geven die een ziek kind nodig heeft. Wij adviseren u daarom om bij ziekte even te overleggen met de groepsleiding. 
In enkele gevallen kan een ziek kind niet bij ons terecht. Bijvoorbeeld wanneer het kind koorts heeft en/of als het om een ernstige besmettelijke ziekte gaat. Wij baseren onze beslissing indien nodig op de richtlijnen van de GGD. 
Wordt een kind ziek terwijl het in de opvang is, dan nemen we contact met u op. Is er sprake van koorts, dan vragen wij u om uw kind op te halen. 
 

Medische hulp 

Voor kleine ongelukjes is er direct deskundige hulp, want onze medewerkers hebben een cursus kinder-EHBO afgerond. Mocht een dokter nodig zijn, dan gaan wij naar de huisarts of EHBO-post. Uiteraard wordt u direct op de hoogte gesteld. 
 

Medicijnen 

Soms zijn medicijnen nodig. In veel gevallen kunt u er dan op rekenen dat wij uw kind de medicijnen geven. Er is vooraf altijd overleg met de groepsleiding om te beoordelen of wij de verantwoordelijkheid daadwerkelijk kunnen dragen. Wij ontvangen graag de originele verpakking en/of bijsluiter. Ook vragen we u om een toestemmingsformulier te tekenen.