Veiligheid

  • Published in Kind centraal

Professionele leiding en continu toezicht 

IRIS Kindcentra biedt kinderen een veilige omgeving. Veilig in zin van brandveilig, gezond en schoon, maar ook in sociaal opzicht. Met professionele leiding en continu toezicht is de veiligheid van de kinderen gewaarborgd. In noodgevallen kan de leiding bovendien te allen tijde een beroep doen op de professionele achterwacht. 
 

Fysieke veiligheid 

Voor het waarborgen van de fysieke veiligheid en gezondheid hebben we allerhande maatregelen getroffen. Denk daarbij aan vingerbeveiligingstrips bij de deuren en stopcontactbeveiliging. Op basis van de GGD-normen hebben we hygiëneprotocollen opgesteld. Bovendien voeren we jaarlijks een risico-inventarisatie uit. De resultaten daarvan zijn te lezen in het GGD-inspectierapport. Verbeterpunten worden direct aangegrepen om het niveau van veiligheid te optimaliseren. 
 

Sociale veiligheid 

We streven naar een open, warme en huiselijke sfeer waarin kinderen zich thuis voelen. Vaste groepsleiding vormt de basis voor een vertrouwensband tussen de kinderen en de medewerkers. Er is ruimte voor vragen en verhalen. Over school, maar ook over hobby’s, vriendjes en vriendinnetjes of over thuis. Uw kind komt zo veel mogelijk in dezelfde groep kinderen, met dezelfde leiders. 
 

Respect en verdraagzaamheid 

Pesters geven wij geen kans. IRIS Kindcentra sluit zich aan bij het pestprotocol van de betreffende basisschool. Bij ons zijn respect en verdraagzaamheid buitengewoon belangrijke thema’s. IRIS Kindcentra geeft ruimte om jezelf te zijn. 
 

Team 

Al onze medewerkers hebben een diploma van een relevante opleiding. Bovendien zorgen we door middel van nascholing dat onze kennis up to date blijft. Elke locatie heeft één leidinggevende. Samen met de pedagogisch medewerkers wordt een hecht team gevormd. Bovendien bieden we stagiairs de mogelijkheid om aan hun toekomstige beroep te proeven. Deze stagiairs zijn nooit alleen verantwoordelijk voor een groep.