Locatie Rehoboth (KO)

  • Published in Locatie Rehoboth (KO)
IRIS Kindcentra verzorgt, TSO, BSO en kinderopvang op de Rehobothschool. Kinderen van 0-4 jaar kunnen van 7.00-18.30 uur worden opgevangen bij de kinderopvang. Voor kinderen van 2 ½ - 4 jaar is het speciale peuteropvang programma. Met het vroeg- en voorschoolse educatieprogramma “Piramide” worden de peuters voorbereid op de gang naar de basisschool.
 
De Rehobothschool werkt volgens de principes van Dalton: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Wat een kind zelf kan, hoeft een volwassene niet te doen. Eigen verantwoordelijkheid – voor gedrag, omgeving en ontwikkeling – is volgens Dalton van groot belang. Daarnaast is samenwerking – ook met kinderen met wie je geen vriendjes bent – een belangrijk aandachtspunt. De kinderopvang sluit zich hier bij aan. Zowel in de organisatie als in de benadering van de kinderen.
 
Tel. Rehoboth KO: 06 - 24651679