Locatie Stroomdal (KO)

  • Published in Locatie Stroomdal (KO)
Kinderen van 0-4 jaar kunnen van 7.00-18.30 uur worden opgevangen. Voor kinderen van 2 ½ - 4 jaar is een speciaal peuteropvang programma. Met het vroeg- en voorschoolse educatieprogramma “Piramide” worden de peuters voorbereid op hun gang naar de basisschool.
 
Het Stroomdal is een ondernemende school die zich momenteel ontwikkelt tot een brede school. De principes van Dalton vormen daarvoor de basis. De Daltonprincipes samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn dan ook alom vertegenwoordigd in het onderwijs. Met de kinderopvang sluiten we hierop aan. Zowel in de organisatie als in de benadering van de kinderen. 
 
Tel. Stroomdal KO: 06 - 18188227