Locatie Bouwman (TSO)

  • Published in Locatie Bouwman (TSO)

De Bouwmanschool is een school met een christelijke levensovertuiging. Het werken en het samenwerken van ouders, leerlingen en leerkrachten staan in het teken van respect voor elkaar en rekening houden met elkaar. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het kind te begeleiden op weg naar een volwassen levensstijl. Uitgangspunt daarbij is dat ieder kind uniek is en met zijn specifieke gaven en talenten de school binnen komt. Individuele verschillen zijn dus normaal. De Bouwmanschool streeft er dan ook nadrukkelijk naar om zoveel mogelijk ‘onderwijs op maat’ te bieden aan alle kinderen. Met de tussenschoolse opvang willen we aansluiten op de uitgangspunten van de Bouwmanschool. Zowel in de organisatie als in de benadering van de kinderen.