Openingstijden

  • Published in Locatie Rehoboth (TSO)
De tussenschoolse opvang sluit aan op de schooltijden en bestrijkt de gehele periode tussen het ochtend- en het middagprogramma van de school. Op locatie Rehoboth is dat: 
 
12.00 – 13.30 uur 
 

Uitzonderingen

Op woensdagen, op studie(mid)dagen, in vakanties en op dagen met continuroosters is er geen tussenschoolse opvang. Voor kinderen die ’s middags niet naar school gaan, mogen we volgens de wet aan hen geen TSO aanbieden op die dag. Kinderen die bij de buitenschoolse opvang van IRIS Kindcentra zijn ingeschreven, kunnen daar worden opgevangen.