Locatie Stroomdal (TSO)

  • Published in Locatie Stroomdal (TSO)
Het Stroomdal is een ondernemende school die zich momenteel ontwikkelt tot een brede school. De principes van Dalton vormen daarvoor de basis. De Daltonprincipes samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn dan ook alom vertegenwoordigd in het onderwijs. Met de tussenschoolse opvang sluiten we hierop aan. Zowel in de organisatie als in de benadering van de kinderen.