Locatie Wegwijzer (TSO)

  • Published in Locatie Wegwijzer (TSO)

De Wegwijzer is een christelijke basisschool in een groene stadsomgeving. De school is omringd door veel groen met een groot speelplein. Een school met veel ruimte in het gebouw en daarbuiten. Een school waarin we samen met de leerlingen, ouders en het team onderweg zijn naar een nieuwe horizon. De tussenschoolse opvang sluit zich aan bij de uitgangspunten van de school. Zowel in de organisatie als in de benadering van de kinderen.